Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6095 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5577 - 25%)

Mäkké zručnosti (5488 - 24%)

Manažérske zručnosti (5282 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ZMENY v účtovnej a daňovej legislatíve 2016- základný prehľad /1-denný seminár/

- otvára sa podľa záujmu

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 90.00 € bez DPH | 90 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ : oboznámiť účastníkov so základnými legislatívnymi zmenami pre rok 2016 v rozsahu základného prehľadu všetkých podstatných zmien, s dopadom do ekonomiky spoločnosti

Určený: pre pracovníkov účtovníctva a výkazníctva, daňových pracovníkov, vnútornej kontroly a auditu, manažment spoločnosti, ale aj všetkých tých, ktorí pre svoju prácu potrebujú prehľad zmien základných legislatívnych noriem pre rok 2016

Obsah seminára:

  • prehľad zásadných legislatívnych zmien pre rok 2016
  • novela zákona č. 431/2002 Z.z.o účtovníctve v znení neskorších úprav
  • aktuálna verzia postupov účtovania pre podnikateľov - zmeny pre rok 2016
  • zmeny v IAS/IFRS pre rok 2016
  • zmeny v oblasti individuálnej účtovnej závierky
  • zmeny v oblasti konsolidovanej účtovnej závierky
  • novela zákona č. 563/2009 Z.z.o DPH v znení neskorších úprav
  • novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších úprav
  • ostatné zmeny
  • problémy, otázky, diskusia priebežne

Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, riešenie praktických otázok a problémov, diskusia

Lektor: doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.