Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6095 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5577 - 25%)

Mäkké zručnosti (5488 - 24%)

Manažérske zručnosti (5282 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ZAMERANIE a POSTUPY vnútorného auditu bánk /1-denný seminár/

- otvára sa podľa záujmu, aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Cieľ: oboznámiť účastníkov so zameraním a postupmi vnútorného auditu bánk v jednotlivých oblastiach bankovej činnosti

Určený pre: pracovníkov vnútornej kontroly a auditu bánk

Obsah:

- vnútorný audit v oblasti úverov

 • riziká v oblasti úverov
 • zameranie a obsah vnútorného kontrolného mechanizmu v oblasti úverov
 • požiadavky na systém výpočtovej techniky a účtovný systém v oblasti úverov
 • účinné riadenie úverového portfólia  a účinné právne oddelenie ––požiadavky, kontrola
 • audítorské práce v oblasti úverov

- vnútorný audit v oblasti vkladových účtov a zdrojov klientely

 • postupy pri administratívnej správe účtov klientov, a ich kontrola
 • databáza klientov, komunikácia  s klientami – kontrola a dohľad nad rizikovými účtami
 • špecifiká kontroly pri účtoch termínových vkladov, vkladných knižkách, úsporných vkladoch, vkladových listoch a depozitných certifikátoch
 • audítorské práce v oblasti vkladov

- vnútorný audit v oblasti cenných papierov a derivátov

 • nové riziká a klasické riziká bankového podnikania
 • vnútorný audit v oblasti vlastných operácií a operácií pre klienta
 • cenné papiere v cudzej mene, kupóny a portfóliá tvorené pre klientov – zameranie auditu
 • operácie personálu
 • systémy výpočtovej techniky, účtovné systémy v tejto oblasti a požiadavky auditu
 • audítorské práce v oblasti cenných papierov a derivátov

- vnútorný audit v oblasti ostatných operácií bánk

 • pokladničné operácie – bezpečnostné opatrenia, permanentná kontrola pokladnice,
 • účtovníctvo a postupy auditu
 • operácie platobného styku – zúčtovacie centrum, prevody, korešpondenti, úverové karty, komunikačné systémy, informačný systém – postupy auditu
 • operácie so zahraničím – transfery, dokumentárne platby, záruky, úvery – postupy auditu
 • audit pobočiek aexpozitúr – špecifické riziká, mechanizmy

- ostatné podľa zloženia skupiny účastníkov a ich praktických požiadaviek

- otázky a diskusia priebežne

Spôsob vedenia seminára: interaktívny, v malej skupine /priemerne 5 účastníkov/, so zameraním na praktické problémy praxe, s priebežnými otázkami a diskusiou s lektorom a vzájomne medzi sebou

Lektorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.