Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6048 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5541 - 25%)

Mäkké zručnosti (5456 - 24%)

Manažérske zručnosti (5250 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

PODSTATNÉ ZMENY v KOLEKTÍVNOM INVESTOVANÍ - rozšírenie foriem, nové pravidlá /1-denný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 140.00 € bez DPH | 140 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ:

oboznámiť účastníkov so zmenami v kolektívnom investovaní, najmä so vznikom subjektov s premenlivým základným imaním, ako aj so zmenami v nadväzujúcich  legislatívnych normách 

Určený:

pre kolektívnych investorov, manažment správcovských spoločností, depozitárov, pracovníkov regulácie a dohľadu NBS, pre pracovníkov vnútornej kontroly a auditu, finančného útvaru a riadenia rizík správcovských spoločnosti 

POZOR!!! Netýka sa dôchodkových správcovských spoločností, doplnkových dôchodkových spoločnosti a ich fondov !!!

Obsah:

  • Podstatné zmeny v zákone č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní s účinnosťou od 18.3.2016 /okrem hlavy III, ktorá nadobúda účinnosť 1.7.2016/
  • Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ
  • Podrobný prehľad zmien
  • Rozšírenie subjektov kolektívneho investovania o fondy s premenlivým základným imaním
  • Zmeny v ustanovení o činnosti depozitára fondov, politiky odmeňovania manažmentu správcovských spoločností a sankčných ustanovení
  • Úpravy v Obchodnom zákonníku, najmä v oblasti základného imania
  • Zmeny v ďalšej legislatíve finančného trhu
  • Aktuálne zmeny v legislatíve NBS
  • Ostatné zmeny
  • Otázky, diskusia - priebežne

Forma výučby:

účastníci dostanú podrobné podkladové materiály, aktívna forma - práca v malej skupine, vzájomná výmena názorov, možnosť nastolenia vlastných problémov a ich riešenie

Lektorka: doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc, - dlhodobo sa zaoberá ekonomikou a účtovníctvom správcovských spoločností a nimi spravovaných fondov,  skúsená lektorka