Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5341 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5011 - 25%)

Mäkké zručnosti (4985 - 25%)

Manažérske zručnosti (4767 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

MENOVÉ DERIVÁTY - ich podstata, účtovanie, vykazovanie, zdaňovanie /2-denný seminár/

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: 29.01.2018 - 30.01.2018
Dátum uzávierky: 22.01.2018
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 190.00 € bez DPH | 190 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: podrobne a na príkladoch oboznámiť účastníkov s problematikou menových derivátov, s ich podstatou, kvantifikáciou, účtovaním, vykazovaním a zdaňovaním podľa IFRS ako aj  s rozdielmi proti národnej legislatíve

Určený pre: pracovníkov v oblasti metodiky a vedenia účtovníctva, výkazníctva, daní, vnútornej kontroly a auditu, controllingu, finančných útvarov a útvarov riadenia rizík, externých audítorov a daňových poradcov

Obsah seminára:

1. deň - definícia, základné typy menových derivátov, ich podstata a kvantifikácia, konkrétne:

 • definícia derivátov, kategórie derivátov, deriváty a meranie rizík, deriváty na obchodovanie a zabezpečovacie deriváty
 • spotové obchody s cudzou menou a konverzné obchody s cudzou menou, štandardizácia kontraktov a derivátové burzy
 • forwardy - podstata forwardov, menový forward
 • futures - podstata futures, menový futures
 • swapy -  podstata swapov, menové swapy
 • opcie - podstata opcií, menové opcie
 • oceňovanie menových derivátov

2. deň- menové deriváty - ich účtovanie, vykazovanie a zdaňovanie, konkrétne:

 • základné pravidlá účtovania derivátov, sledovanie derivátov na súvahových účtoch a v podsúvahe v zmysle IAS 39 a národnej legislatívy - rozdiely, vykazovanie derivátov v účtovnej závierke
 • účtovanie konverzných obchodov s cudzou menou, základné pravidlá a princípy
 • účtovanie menových forwardov, futures, swapov a opcií - vzorové príklady
 • vykazovanie derivátov vo výkazoch účtovnej závierky
 • informácie o menových derivátoch v poznámkach
 • zdaňovanie menových derivátov v zmysle aktuálnej legislatívy
 • ostatné problémy, diskusia

Poznámka: práca v malej skupine, možnosť nastolenia vlastných problémov,diskusia, priebežné kladenie otázok

Lektor:

doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. - dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovania derivátov, autorka viacerých odborných článkov a publikácií, skúsená lektorka