Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (3211 - 27%)

Dane a účtovníctvo (2999 - 25%)

Mäkké zručnosti (3069 - 25%)

Manažérske zručnosti (2824 - 23%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

Výkaz Cash-Flow vo fondoch /1-denný seminár/

- aj ako konzultačný seminár - otvára sa podľa záujmu

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 % pri druhom a nasledujúcom účastníkovi z jednej spoločnosti

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s výkazom Cash-Flow vo fondoch, s použitím príkladov a praktických aplikácií

Určený pre: pracovníkov v oblasti metodiky a vedenia účtovníctva a výkazníctva fondov 

Dĺžka trvania: 1 deň /od 9.00 do 14.00 hod../

Obsah seminára:

  • aktuálna verzia národnej legislatívy k účtovníctvu fondov - opatrenia MF SR
  • aktuálna verzia legislatívy k účtovnej závierke fondov
  • výkaz Cash-flow podľa národnej legislatívy fondov
  • príklad na výkaz Cash-flow fondu
  • praktická ukážka výkazu Cash-flow
  • diskusia, otázky, problémy


Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, riešenie praktických otázok a problémov, príklady, diskusia, práca v malej skupine, možnosť nastolenia vlastných problémov s ich riešením na seminári

Lektorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. – dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva fondov, skúsená lektorka