Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6048 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5541 - 25%)

Mäkké zručnosti (5456 - 24%)

Manažérske zručnosti (5250 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ÚZ OBCHODNÍKOV s CP v aktuálnej verzii s dôrazom na Výkaz Cash-Flow /1-denný seminár/

- aj ako interný konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s aktuálnou verziou ÚZ s dôrazom na výkazom Cash-Flow obchodníkov s CP, s použitím príkladov a praktických aplikácií

Určený pre: pracovníkov v oblasti metodiky a vedenia účtovníctva a výkazníctva obchodníkov s CP

Dĺžka trvania: 1 deň 

Obsah seminára:

  • aktuálna verzia národnej legislatívy k účtovníctvu obchodníkov s CP - opatrenia MF SR
  • aktuálna verzia legislatívy k účtovnej závierke obchodníkov s CP
  • obsah a štruktúra výkazov ÚZ obchodníkov s CP
  • výkaz Cash-flow podľa národnej legislatívy obchodníkov s CP
  • príklad na výkaz Cash-flow fondu
  • praktická ukážka výkazu Cash-flow
  • diskusia, otázky, problémy


Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, riešenie praktických otázok a problémov, príklady, diskusia, práca v malej skupine, možnosť nastolenia vlastných problémov s ich riešením na seminári

Lektorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. – dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva obchodníkov s CP, skúsená lektorka