Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6048 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5541 - 25%)

Mäkké zručnosti (5456 - 24%)

Manažérske zručnosti (5250 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

PRAKTICKÉ PROBLÉMY ZÁKONNÍKA PRÁCE - interaktívny seminár s riešením konkrétnych situácií účastníkov /1-denný seminár/

otvára sa podľa záujmu

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 89.00 € bez DPH | 89 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

POZOR: Seminár je podstatne odlišný, zámerom nie je komplexný výklad Zákonníku práce 2015-2016, ale podrobný rozbor vytipovaných okruhov, ktoré v pracovno-právnych vzťahov spôsobujú najviac ťažkostí /v aktuálnej verzii roka 2015/. Bude vedený prakticky,  s upozornením,  na čo si treba dať pozor, na možné problémy, úskalia a radou, ako im predísť,  s doložením prípadov z praxe. Bude daný široký priestor na otázky, diskusiu  /s lektorkou a vzájomnú/, ako aj na nastolenie vlastných problémových  prípadov a situácií  na riešenie. Typickým je malá skupinka účastníkov, individuálny prístup, uvoľnená atmosféra, ústretovosť a snaha organizátorov maximálne uspokojť požiadavky účastníkov.

Cieľ seminára:  riešenie praktických vybraných problémov Zákonníka práce 2015-2016 s uvedením príkladov a situácií praxe, s možnosťou nastolenia konkrétnych prípadov účastníkmi školenia

Určené pre : personalistov, mzdových pracovníkov, účtovníkov, manažment a konateľov spoločnosti, firemných právníkov, pracovníkov vnútornej kontroly a auditu, controllingu a všetkých tých, ktorí potrebujú znalosť pracovného práva

Obsah seminára:

Praktické  problémy pracovného práva v znení Zákonníka práce 2015-2016 so zameraním na:         

  • UZATVÁRANIE PRACOVNEJ ZMLUVY- situácie a problémy pri uzatváraní pracovnej zmluvy, najmä na čo si treba dať pozor, zmeny pri odstúpení od zmluvy, praktické situácie a prípady praxe, konkrétne problémy účastníkov
  • SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU - praktické otázky a problémy skončenia pracovného pomeru - spôsoby skončenia, výpoveď zamestnávateľa, výpovedná doba, nezotrvanie počas výpovednej doby, vytvorenie pracovného miesta, ponuková povinnosť, odstupné, aké sú najčastejšie chyby pri jeho skončení, problémy aplikačnej praxe, konkrétne situácie z praxe účastníkov
  • KONKURENCIA ZAMESTNANCA ZAMESTNÁVATEĽOVI - všeobecná povinnosť, vytvorenie interného predpisu, zmeny po novele, konkurencia počas pracovného pomeru a po jeho skončení, praktické problémy praxe a situácie nastolené účastníkmi
  • SPOSOBENIE ŠKODY ZAMESTNANCOM - konkrétne návody ako postupovať, konkrétne situácie z praxe účastníkov
  • ČO JE NOVÉ PRE  ZAMESTNÁVATEĽA po posledných novelách Zákonníka práce
  • OSTATNÉ AKTUÁLNE PROBLÉMY
  • OTÁZKY, PROBLÉMY, DISKUSIA

Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, riešenie praktických otázok a problémov, diskusia

  Lektor: doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

Vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium a habilitačné konanie vo vednom odbore pracovné právo absolvovala na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte, kde pôsobí od roku 2001, v súčasnosti vo funkcii docenta pre študijný odbor pracovné právo na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Súčasne pôsobí ako advokátka v PRK Partners s.r.o. v Bratislave, kde nastúpila v roku 2006 ako advokátska koncipientka