Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (3985 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3579 - 24%)

Mäkké zručnosti (3669 - 25%)

Manažérske zručnosti (3468 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

REÁLNA HODNOTA podľa IAS/IFRS - IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou /1-denný seminár/

- aj ako konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 130.00 € bez DPH | 130 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov so systémom oceňovania podľa IAS/IFRS a s rozdielmi proti národnej legislatíve, ale najmä s novým štandardom IFRS 13, ktorý podrobne stanovuje postupy zisťovania reálnej hodnoty v jednotlivých oblastiach a konkrétnych prípadoch

Určené pre: pracovníkov v oblasti metodiky a vedenia  účtovníctva a výkazníctva, finančných analýz, contro­llingu, daní, vnútornej kontroly a auditu subjektov vykazujúcich podľa IAS/IFRS, ale aj pre pracovníkov NBS, externých audítorov a daňových poradcov

Obsah seminára:

 • Reálna hodnota pri vykazovaní podľa IAS/IFRS
 • Reálna hodnota pri vykazovaní podľa národnej legislatívy – rozdiely
 • Prehľad štandardov obsahujúcich požiadavky na reálnu hodnotu
 • IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou
 • Definícia reálnej hodnoty podľa IFRS 13
 • Stanovenie reálnej hodnoty pri nefinančných aktívach
 • Reálna hodnota pri záväzkoch a nástrojoch vlastného imania
 • Hierarchia reálnych hodnôt
 • Metódy a technika oceňovania pri stanovení reálnej hodnoty
 • Zverejňovanie informácií spojených s reálnou hodnotou
 • Otázky, problémy, diskusia

Spôsob práce: seminár bude vedený prakticky, účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, diskusia a výmena názorov, možnosť riešenia vlastných otázok a problémov

Lektorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc, -  dlhodobo sa zaoberá problematikou IFRS