Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5341 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5011 - 25%)

Mäkké zručnosti (4985 - 25%)

Manažérske zručnosti (4767 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

Uplatnenie sa na TRHU PRÁCE /akreditovaný 2-denný seminár/

- otvára sa podľa zájmu, aj pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 166.00 € bez DPH | 166 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: absolvent získa informácie ako postupovať pri hľadaní zamestnania, kde sú slabé a silné stránky uchádzača, ako zvládať pohovor na pracovné miesto, ako získať sebaistotu pri absolvovaní pohovoru, zistí aké sú verbálne a neverbálne  chyby pri pohovore

Určený pre:  zamestnanci na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný a TOP manažment, SZČO, uchádzači o zamestnanie, absolventi stredných a vysokých škôl, osoby uvoľnené z trhu práce, osoby s rodinnými povinnosťami

Dĺžka trvania: 2 dni/18 hodín

Cena seminára:  166,- bez DPH

Profil absolventa: 

 • získa informácie, ako postupovať pri hľadaní zamestnania
 • naučí sa napísať dobrý životopis a pútavý motivačný list
 • uvedomí si svoje silné a slabé stránky
 • zistí, ako správne zvládnuť pohovor
 • bude vedieť, ako sa na pohovor pripraviť, ako sa na ňom správať, na čo sa pýtať
 • bude vedieť, čomu sa na pohovore vyhnúť (verbálne, neverbálne, paraverbálne chyby)
 • naučí sa, ako byť sebaistý a sám sebou

Obsahová náplň:  je akreditovaná ministerstvom školstva v podrobne rozpísanej podobe, každý absolvent dostane osvedčenie s celoštátnou platnosťou, na základe požiadaviek klienta je možné obsah upraviť a doplniť

Kde si hľadať prácu, zdroje a cesty pracovných príležitostí – 6 hod.

 • o akú pracovnú pozíciu sa zaujímať
 • poznanie samého seba
 • kde všade si hľadať prácu, zdroje a cesty pracovných príležitostí (internet, periodiká, personálne agentúry, úrad práce, zahraničie..)

 Ako uspieť na trhu práce – 6 hod.

 • vlastnosti a charakter, slabé a silné stránky
 • ako správne napísať štruktúrovaný životopis
 • ako má vyzerať pútavý motivačný list a na čo slúži
 • ako správne reagovať na pracovnú ponuku (telefonická, poštová, mailova komunikácia...)

 Úspešný prijímací pohovor – 6 hod.

 • pohovor cez telefón /predvýber
 • ako sa pripraviť na pracovný pohovor (vedomosti, oblečenie, účes, dokumenty...)
 • priebeh pracovného pohovoru (príchod, prvý dojem, predstavenie, verbálna, neverbálna, paraverbálna komunikácia, načúvanie, otázky...)
 • výberový pracovný pohovor
 • testy (osobnostné, IQ, EQ, vedomostné, sociálnopsychologické hry, assessment centrum...)
 • najčastejšie chyby a ako sa im vyvarovať

Lektori: významné odborníčky s bohatými teoretickými a praktickými poznatkami a dlhoročnou lektorskou praxou