Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6048 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5541 - 25%)

Mäkké zručnosti (5456 - 24%)

Manažérske zručnosti (5250 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ÚČTOVNÍCTVO POISŤOVNÍ /2-denný seminár/

základný kurz, jeho nadstavbou sú špecializované semináre, otvára sa podľa záujmu

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 240.00 € bez DPH | 240 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s účtovníctvom poisťovní v aktuálnej verzii jeho vedenia s použitím IAS/IFRS – podľa jednotlivých tried, so zdôraznením špecifík proti účtovníctvu podnikateľov

Obsah:

1. deň:

  • obecný prehľad - zákony a vyhlášky legislatívy v oblasti poisťovníctva a účtovníctva v SR, legislatíva NBS pre oblasť poisťovníctva
  • základný prehľad IAS/IFRS použitých v účtovníctve a výkazníctve poisťovní
  • účtová osnova poisťovní, jej základná štruktúra, rozdiely proti účtovníctvu podnikateľov
  • podrobný výklad jednotlivých oblastí vedenia účtovníctva poisťovne, všeobecné zásady a pravidlá, obsah jednotlivých účtových tried, skupín a účtov

2. deň:

  • technické rezervy poisťovne a ich účtovanie - podrobne s príkladmi
  • finančné nástroje a ich účtovanie v poisťovni /najmä majetku v rámci finančného umiestnenia/ - podrobne s príkladmi
  • ostatné špecifické rozdiely medzi účtovníctvom podnikateľov a poisťovní /okrem už uvedených/
  • otázky, problémy, diskusia

Určený pre: pracovníkov poisťovne v oblasti účtovníctva, výkazníctva a daní, ale aj pre pracovníkov manažmentu a útvaru riadenia rizík, controllingu, vnútornej kontroly a auditu, tiež pre analytikov ÚZ poisťovní

Forma vedenia seminára: seminár je vedený aktívnou formou, účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, problematika bude prezentovaná na praktických príkladoch, práca v malej skupine /v priemere 5 účastníkov/, s možnosťou nastolenia vlastných problémov, so vzájomnou výmenou skúseností

Lektorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc., dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva finančných inštitúcií, autorka viacerých publikácií z tejto oblasti, skúsená lektorka