Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (3139 - 26%)

Dane a účtovníctvo (2941 - 25%)

Mäkké zručnosti (3004 - 25%)

Manažérske zručnosti (2763 - 23%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

Účtovníctvo a výkazníctvo FOV, GFI a inštitúcií elektronických peňazí 2015

- 1. termín 21.12.2015, 2. termín 7.1.2016 - aj ako interný a konzultačný seminár

Dátum konania: 21.12.2015 - 21.12.2015
Dátum uzávierky: 17.12.2015
Miesto konania: Bratislava
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

 Cieľ:

oboznámiť účastníkov s aktuálnou legislatívou 2015-2016 z oblasti účtovníctva a výkazníctva Fondu ochrany investícií, Garančného fondu investícií a Inštitúcií elektronických peňazí

Určené:

najmä pre pracovníkov účtovníctva a výkazníctva, ako aj všetkých tých, ktorí pracujú s informáciami z daných oblastí

Obsah:

 • Aktuálne znenie zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  so zdôraznením zmien pre roky 2015-2016
 • Zákon č. 371/2014 Z.z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu v aktuálnej verzii /posledné úpravy/
 • Zákon č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov v aktuálnej verzii /posledné úpravy/
 • Úplné znenie opatrenia MF SR pre vedenie účtovníctva a ÚZ FOV, GFI a Inštitúcie elektronických peňazí pre rok 2014
 • Opatrenie MF/020367/2015-74, ktoré mení a dopĺňa pôvodne opatrenie pre účtovníctvo a ÚZ FOV a GFI, najmä v súvislosti s prijatím zákona o riešení krízových situácií
 • Prehľad zmien platných k 1.12.2015
 • Prehľad zmien platných k 1.1.2016
 • Účtovníctvo a výkazníctvo Národného fondu pre riešenie krízových situácií
 • Aktuálne výkazníctvo pre NBS
 • Ostatné problémy
 • Otázky, problémy a diskusia priebežne

Forma práce: účastníci dostanú podrobné podkladové materiály, aktívna forma, ťažisko objasnenia problémov na príkladoch a praktických ukážkach - práca v malej skupine, vzájomná výmena názorov, možnosť nastolenia vlastných problémov a ich riešenie

Lektorka: doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc, - dlhodobo sa zaoberá ekonomikou a účtovníctvom finančných inštitúcií