Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5341 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5011 - 25%)

Mäkké zručnosti (4985 - 25%)

Manažérske zručnosti (4767 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

Účtovní­ctvo a výkazní­ctvo OBCHODNÍKOV s CP 2019/2-denný seminár/

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 220.00 € bez DPH | 220 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava pri druhom a nasledujúcom účastníkovi z jednej spoločnosti

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s  vedením účtovníctva a s výkazníctvom obchodníkov s CP vykazujúcich podľa národnej legislatívy  v aktuálnej verzii, s použitím praktických príkladov

Určený pre:  pracovníkov v oblasti metodiky, vedenia účtovníctva  a výkazníctva, finančných  útvarov, controllingu, daní, vnútornej kontroly a auditu obchodníkov s cennými papiermi, pracovníkov regulácie a dohľadu nad obchodníkmi s CP /NBS, externých audítorov

Dĺžka trvania: 2 dni - vždy od 9.00 do 16.00 hod.

Cena seminára180,- Eur /neplatca DPH, zaplatiť na účet 2620005469/1100

Obsah seminára:

 • legislatívne normy pre vedenie účtovníctva a vykazovanie obchodníkov s CP, možnosť voľby medzi národnou legislatívou a IAS/IFRS
 • postupy účtovania a rámcová účtová osnova obchodníkov s CP stanovená opatrením MF SR, prehľad tried, skupín, účtov
 • účtovanie na pokladničných a bankových účtoch  a v účtovej triede 2 - príklady
 • účtovanie operácií s cennými papiermi - príklady
 • účtovanie derivátov - príklady
 • účtovanie finančných investícií - príklady
 • účtovanie hmotného a nehmotného majetku - príklady
 • účtovanie na kapitálových účtoch - príklady
 • účtovanie na účtoch dlhodobých záväzkov - príklady
 • účtovanie na nákladových a výnosových účtoch - príklady
 • účtovanie na podsúvahových účtoch - príklady
 • preceňovanie na reálnu hodnotu a testy na zníženie hodnoty majetku
 • štruktúra a obsah jednotlivých výkazov účtovnej závierky
 • poznámky ÚZ  - ich štruktúra a obsah, podrobný výklad
 • výhody a nevýhody vykazovania podľa IAS/IFRS
 • ostatné problémy, otázky, diskusia

Spôsob práce: seminár bude vedený prakticky, účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, diskusia a výmena názorov, možnosť riešenia vlastných otázok a problémov

Lekorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. – dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva finančných inštitúcií, skúsená lektorka