Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5341 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5011 - 25%)

Mäkké zručnosti (4985 - 25%)

Manažérske zručnosti (4767 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ÚČINNÉ NÁSTROJE ZNÍŽENIA RIZIKA NESPLATENIA POHĽADÁVOK /1-denný seminár/

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 130.00 € bez DPH | 130 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Cieľ:  oboznámiť účastníkov s možnosťami obmedzenia rizika nesplatenia pohľadávok a s nástrojmi zníženia tohoto rizika, najmä z aspektu predchádzania tomuto stavu

Určený pre: pracovníkov manažmentu, finančných útvarov a útvarov riadenia rizík, controllingu, pracovníkov vnútornej kontroly, auditu a podnikových právnikov

Obsah:

 • Platobný styk v bežných a krízových podmienkach, nevôla alebo neschopnosť platiť
 • Výber obchodného partnera, zistenie informácií, jeho hodnotenie
 • Kvalitná obchodná zmluva, notárska zápisnica
 • Možnosti poskytnutia obchodného úveru – klady, zápory
 • Systémy platenia a zabezpečenie sa proti riziku nesplatenia pohľadávky
 • Záruka a banková záruka za platbu – podstata, právna úprava, znenie záručnej listiny, uplatnenie nárokov, druhy bankových záruk a ich uplatnenie v praxi
 • Zmenka ako prostriedok zabezpečenia platby – podstata, právna úprava, použitie zmenky ako záruky za platbu, chyby pri použití zmeniek
 • Použitie akreditívu – akreditív a dokumentárny akreditív, podstata, typy akreditívov, priebeh akreditívnej platby
 • Dôsledné zabezpečenie pohľadávok - viaceré možnosti
 • Adekvátny systém monitorovania pohľadávok a následného riešenia znehodnotených pohľadávok
 • Možnosti zabezpečenia sa proti riziku straty z cudzomenových platieb
 • Ostatné možnosti zníženia rizika nesplatenia pohľadávok
 • Otázky, problémy, diskusia


Lektorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc.