Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4070 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3681 - 24%)

Mäkké zručnosti (3754 - 25%)

Manažérske zručnosti (3556 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

RIEŠENIE KONFLIKTOV a ASERTIVITA /akreditovaný 2-denný seminár/

- pre otvorené skupiny, otvára sa podľa záujmu

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 230.00 € bez DPH | 230 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: zvýšiť mäkké zručnosti, identifikovať príčiny ťažkých situácií a konfliktov, získať schopnosť predchádzať konfliktom a optimálne riešiť vzniknuté situácie, osvojiť si filozofiu asertívnej komunikácie a uplatňovať asertivitu v kontakte s ľuďmi

Určený pre: zamestnanci na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný a TOP manažment, SZČO, uchádzači o zamestnanie, absolventi stredných a vysokých škôl, osoby uvoľnené z trhu práce, osoby s rodinnými povinnosťami

Dĺžka trvania: 2 dni/16 hodín

Profil absolventa: po absolvovaní vzdelávacieho modulu účastníci budú vedieť identifikovať príčiny ťažkých situácií a konfliktov, poznať možnosti predchádzania konfliktov a dopad vlastného správania na priebeh a riešenie konfliktných situácií, poznať modely optimálneho riešenia konfliktných situácií, vedieť využívať postupy pre konštruktívne riešenie konfliktov a ťažkých situácií, poznať spôsoby vyrovnávania sa s ťažkými situáciami a konfliktom, vedieť čo je asertivita a ako uplatňovať asertivitu v kontakte s ľuďmi, poznať filozofiu asertívnej komunikácie a asertívnych práv, poznať vybrané techniky asertívneho správania a ich psychologického efektu pre riešenie situácií v praxi

Obsahová náplň: je akreditovaná ministerstvom školstva v podrobne rozpísanej podobe, každý absolvent dostane osvedčenie s celoštátnou platnosťou, na základe požiadaviek klienta je možné obsah upraviť a doplniť

Konflikt ako sociálna situácia – 2 hod.

 • Čo je konflikt a ako vzniká
 • Intrapsychický a interpersonálny konflikt
 • Nesprávne názory na konflikt, deformácie pri vnímaní konfliktnej situácie
 • Signály konfliktu (verbálne, neverbálne) a ako ich rozpoznávať
 • Prejavy správania sa v konflikte

Zdroje konfliktov a ťažkých situácií - 2 hod.

 • Príčiny konfliktov a ich identifikácia – (rovina komunikácie, osobnosti, organizácie práce a riadenia činností)
  • Prevencia konfliktov (rovina komunikácie, vzťahov, organizácie činností)
  • Reagovanie na konflikt

Riešenie konfliktov a ťažkých situácií - 6 hod.

 • Stratégia riešenia konfliktu (stratégia pokru, stratégia spolupráce)
 • Prístupy k riešeniu konfliktov – vyhýbanie, prispôsobenie, súperenie, spolupráca, kompromis (Thomas – Kilmann)
 • Poznanie vlastného preferovaného prístupu k riešeniu konfliktov a ťažkých situácií (Thomas – Kilmann dotazník)
 • Modely správania sa v konfliktnej situácii, orientácia na uspokojenie potrieb partnera, orientácia na uspokojenie vlastných potrieb
 • Postup pri riešení ťažkých situácií, etika prístupu v ťažkých situáciách a konfliktoch
 • Spôsoby vyrovnávania sa s ťažkými situáciami, postoj po odznení konfliktu
 • Zvládanie negatívnych emócií
 • Analýza konkrétnych konfliktných situácií z praxe optimálny spôsob riešenia

Asertivita, asertívna filozofia – 1 hod.

 • Čo je asertivita, korene asertivity,
 • Asertivita ako filozofia prístupu k sebe a k iným
 • Vzťah asertivita –agresivita – pasivita
 • Asertívna filozofia
 • Asertívne práva
 • Sociálne spôsobilosti asertívneho správania
 • Pravidlá asertívneho dialógu

Asertívne techniky pri riešení ťažkých situácií – 5 hod.

 • Využitie asertivity v praktických situáciách
 • Ako dávať a prijať spätnú väzbu (pochvalu a kritiku)
 • Ako povedať nie
 • Ako asertívne argumentovať
 • Použitie negatívneho opytovania
 • Čo je manipulácia, slovné taktiky v manipulácii
 • Ako reagovať na manipuláciu a neasertívne spôsoby správania

Lektori: významné odborníčky s teoretickými a praktickými skúsenosťami, s dlhoročnou lektorskou praxou - podrobnejšie informácie a referencie poskytneme pri rokovaní o seminári