Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5642 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5294 - 25%)

Mäkké zručnosti (5219 - 25%)

Manažérske zručnosti (5014 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

PREZENTAČNE ZRUČNOSTI manažérov, efektí­vne VEDENIE PORÁD a UMENIE VYJEDNAVAŤ /súbor seminárov/

- možné absolvovať jednotlivo, cena pri každom seminári samostatne

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 10 % pri absolvovaní viac ako jeden seminár

Cieľ seminára: oboznámiť sa s problémami prezentačných zručností, efektívneho vedenia porád a vyjednávania pri manažérskej práci, každý zo seminárov je možné absolvovať samostatne - samostatne je stanovený obsah, rozsah a cena

Cieľová skupina: všetky stupne manažmentu spoločnosti, riadiaci pracovníci na úrovni majstrov, vedúcich prevádzok a vedúcich zamestnancov

Typ vzdelávania: vzdelávanie prebieha prezenčnou formou, v prípade záujmu je možné ho uskutočniť aj ako interné /v tomto prípade budú rešpektované konkrétne požiadavky čo do obsahu, rozsahu, termínu a ceny/

Cena: je stanovená pri jednotlivých seminároch, ktoré je možné podľa výberu absolvovať samostatne

Rozsah: je stanovený pri každom jednotlivom seminári

Štruktúra a obsah vzdelávacej aktivity:

1. seminár: Prezentačné manažérske zručnosti

Obsah seminára:

  • verejná prezentácia, zásady pre prípravu prezentácie, cieľ prezentácie, štruktúra prezentácie, zahájenie a ukončenie prezentácie, vyhľadávanie a spracovanie informácií, zapojenie účastníkov do prezentácie, ako sa pohybovať medzi účastníkmi, sledovanie účastníkov pri prezentácii a očný kontakt s nimi, ako zistiť názor účastníkov, využitie rečníckych otázok, používanie pomôcok, image prezentátora, pôsobiť sympaticky, fundovane a spoľahlivo, zvládanie trémy, vhodná podpora neverbálnou komunikáciou, účinná argumentácia, obranné a pohotové odpovedi

Rozsah a cena seminára: 16 hodín/2 dni, cena seminára: 300,- Eur /neplatca DPH

2. seminár: Efektívne vedenie porád

Obsah seminára:

  • efektivita porád vo firme, význam efektívnych porád, zásady efektívneho vedenia porád, cieľ a zmysel porady, príprava porady, štruktúra porady, spôsob jednania a komunikácie na poradách, image a vystupovanie vedúceho porady, vyhodnotenie porady, prínos porady, závery, úspešnosť porád, praktický nácvik vedenia porád

Rozsah a cena seminára: 8 hodín/1 deň, cena seminára: 170,- Eur/neplatca DPH

3. seminár:Umenie vyjednávania

Obsah seminára:

  • úloha vyjednávať, kde vyjednávame a s kým, fáze vyjednávania a ich ciele, príprava na jednanie, typické situácie vo vyjednávaní, proces vyjednávania, spoločenské zahájenie, stanovenie cieľa a štruktúry, samotné vyjednávanie, zdolanie námietok a emócií, rekapituácia dohôd, spoločenský záver, vyhodnotenie vyjednávania, implementácia dohody

Rozsah a cena seminára: 16 hodín/2 dni, cena - 330,- Eur/neplatca DPH

Forma vedenia pri všetkých seminároch: práca v malej skupine, aktívny prístup, veľa praktických prvkov a cvičení

Lektori: významní odborníci, skúsení lektori s bohatými školiacimi skúsenosťami - podrobnejšie informácie a referencie poskytneme pri rokovaní o seminári