Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6095 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5577 - 25%)

Mäkké zručnosti (5488 - 24%)

Manažérske zručnosti (5282 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

POHĹADÁVKY a OP v legislatíve SR /1-denný seminár/

- aj ako interný príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 130.00 € bez DPH | 130 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s problematikou pohľadávok a opravných položiek k nim v legislatíve SR, so zdôraznením rozdielov proti IAS/IFRS

Určené pre: pracovníkov v oblasti analýz a správy pohľadávok za klientami, ale aj pre účtovníkov, daňových pracovníkov a poradcov, audítorov /externých aj interných/

Spôsob vedenia seminára: seminár má interaktívny charakter, s malým počtom účastníkov /v priemere 5 až 7/, vždy sa prispôsobuje ich štruktúre a požiadavkám, možnosť nastolenia vlastných otázok a problémov, diskusia priebežne

Obsah:

 • Prehľad aktuálnej legislatívy SR k pohľadávkam
 • Ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianského zákonníka k pohľadávkam/záväzkovým vzťahom
 • Zákon o účtovníctve, oceňovanie pohľadávok, zásada opatrnosti, povinnosť inventarizácie a tvorba opravných položiek
 • Pohľadávky v účtovnej evidencii podnikateľského subjektu
 • Podmienky pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam
 • Účty pohľadávok a opravných položiek k nim, ich analytická evidencia
 • Inventarizácia pohľadávok a  opravných položiek, ich následné úpravy
 • Rozdiely medzi národnou legislatívou a IFRS pri evidencii OP
 • Pohľadávky a opravné položky v zákone o dani z príjmov 
 • Daňová uznateľnosť opravných položiek
 • Postúpenie pohľadávky - účtovný a daňový aspekt
 • Premlčanie pohľadávky - lehoty, účtovný a daňový aspekt
 • Odpis pohľadávky - účtovný a daňový aspekt
 • Ostatné problémy pohľadávok
 • Otázky a diskusia priebežne

Lektorka: doc. Ing. Božena Petrjánošová, CSc.