Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6095 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5577 - 25%)

Mäkké zručnosti (5488 - 24%)

Manažérske zručnosti (5282 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

PODSTATNÉ ZMENY v BANKOVEJ LEGISLATÍVE /2-denný seminár/

- implementácia európskej legislatívy /smernice CRD IV a nariadenia CRR/, aj ako interný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania:
Cena: 199.00 € bez DPH | 199 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ :  oboznámiť účastníkov s obsahom smernice CRD IV a nariadenia CRR a s ich implementáciou do bankovej legislatívy  SR 

Určený: pre pracovníkov útvaru riadenia rizík a vnútornej kontroly a auditu bánk, ale aj všetkých tých, ktorí pre svoju prácu potrebujú prehľad zmien základných legislatívnych noriem, týkajúcich sa ekonomiky banky a jej podnikateľských aktivít

Obsah seminára:

 • aktuálna legislatíva EÚ v oblasti regulácie a dohľadu nad bankami, implementácia pravidiel Basilej III
 • európska smernica CRD IV - jej zameranie, štruktúra a podrobný obsah
 • aplikačný vykonávací predpis k smernici CRD IV - nariadenie CRR - jeho zameranie, štruktúra, podrobný obsah
 • prehľad zásadných legislatívnych zmien  týkajúcich sa ekonomiky a bankového podnikania
 • zmeny v zákone č. 483/2001 Z.z. /v znení neskorších úprav/ o bankách - implementácia  makro a mikroprudenciálnych požiadaviek na podnikanie bánk
 • podrobný rozbor podstatných zmien v zákone o bankách
 • zmeny v zákone č. 566/2001 Z.z. /v znení neskorších úprav/ o cenných papieroch a investičných službách
 • zákon o riešení krízových situácií
 • aktuálne opatrenia NBS, najmä k riadeniu likvidity a k odmeňovaniu
 • zmenené opatrenia NBS k predkladaniu výkazov pre štatistické účely a pre potreby bankového dohľadu
 • ostatné podľa záujmu a štruktúry skupiny účastníkov
 • problémy, otázky, diskusia priebežne

Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, riešenie praktických otázok a problémov, diskusia

Lektor: doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.