Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4138 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3721 - 24%)

Mäkké zručnosti (3805 - 25%)

Manažérske zručnosti (3601 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

PODSTATNÉ AKTUÁLNE ZMENY v IAS/IFRS - 1 dňový seminár /najmä pre audítorov a daňových poradcov/

- 1. termín 4.1.2018, 2. termín 16.1.2018

Dátum konania: 04.01.2018 - 04.01.2018
Dátum uzávierky: 21.12.2017
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s podstatnými aktuálnymi zmenami v IAS/IFRS , podrobne najmä s IFRS 9 a IFRS 15, ktorých povinné použitie je od 1.1.2018  - tieto  znamenajú významné zmeny v doterajšom ponímaní  IFRS

Určený pre: audítorov a daňových poradcov

Obsah seminára:

  • Prehľad aktuálnych IAS/IFRS
  • Dodatky k IAS 7 a IAS 12 /účinné od 1.1.2017/, zmena v IFRS 2 /účinná od 1.1.2018/
  • Nový štandard IFRS 9: Finančné nástroje - podstata, obsah - podstatné zmeny v oblasti finančných nástrojov /s účinnosťou od 1.1.2018/ - podrobne
  • Štandard IFRS 15: Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi /s účinnosťou od 1.1.2018/ - podrobne
  • Štandard IFRS 16: Lízingy /s účinnosťou od 1.1.2019/ - základné informácie
  • Problémy, otázky, diskusia

Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, riešenie praktických otázok a problémov,  diskusia, práca v malej skupine /v priemere 5 účastníkov/, výmena skúseností, možnosť riešenia vlastných otázok a problémov

Lektor: doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. – dlhodobo sa zaoberá problematikou IAS/IFRS, skúsená lektorka