Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6095 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5577 - 25%)

Mäkké zručnosti (5488 - 24%)

Manažérske zručnosti (5282 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

Osobitosti účtovníctva správcovských, dôchodkových správcovských a doplnkových dôchodkových spoločnosti

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 90.00 € bez DPH | 90 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ semináraoboznámiť účastníkov s  osobitosťami účtovníctva správcovských, dôchodkových správcovských a doplnkových dôchodkových spoločností a nimi spravovaných fondov

Určený:  najmä pre asistentov audítorov, ktorí skladajú audítorskú skúšku, ale aj pre tých audítorov, ktorí auditujú uvedené spoločnosti a ich fondy

Obsah seminára

 • kolektívne investovanie, správcovské spoločnosti, doplnkové správcovské spoločnosti a dôchodkové doplnkové spoločnosti - ich činnosti, postavenie a legislatíva
 • podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy - ich činnosti, postavenie a legislatíva
 • účtovníctvo a výkazy ÚZ kolektívnych investorov podľa IFRS
 • národná legislatíva k účtovníctvu fondov - opatrenia MF SR
 • rámcová účtová osnova, prehľad jednotlivých tried, skupín, účtov
 • peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov - príklady
 • účtovanie investícií so špecifickým zameraním na oblasť cenných papierov, derivátov a nehnuteľností – príklady
 • osobitosti účtovania operácií fondov - podrobnejšie 
 • národná legislatíva k účtovnej závierke, jednotlivé výkazy, ich obsah a štruktúra
 • názorné ukážky výkazov účtovnej závierky fondov
 • názorné ukážky výkazov kolektívnych investorov
 • diskusia, otázky, problémy


Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, riešenie praktických otázok a problémov, príklady.

Lektorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. – dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva finančných inšitúcií, skúsená lektorka