Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5972 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5505 - 25%)

Mäkké zručnosti (5419 - 25%)

Manažérske zručnosti (5215 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

Osobitosti účtovníctva poisťovní

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 90.00 € bez DPH | 90 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ semináraoboznámiť účastníkov s  osobitosťami účtovníctva poisťovní

Určený:  najmä pre asistentov audítorov, ktorí skladajú audítorskú skúšku, ale aj audítorov, ktorí prichádzajú do styku s účtovníctvom poisťovní

Obsah seminára

 • osobitosti činnosti poisťovní - pohľadávky a záväzky z poistenia
 • technické rezervy - ich účel, tvorba a použitie
 • legislatívne normy pre vedenie účtovníctva a vykazovanie poisťovní
 • prehľad účtových skupín a účtov používaných poisťovňami
 • účtovanie operácií poistenia a zaistenia, pohľadávok a záväzkov z poistenia a zaistenia
 • účtovanie investičných operácií poisťovne
 • účtovanie technických rezerv poisťovní
 • účtovanie na podsúvahových účtoch 
 • osobitosti oceňovania, preceňovanie na reálnu hodnotu a testy na zníženie hodnoty majetku
 • ÚZ poisťovne, jej obsah a štruktúra
 • osobitosti ÚZ poisťovnev porovnaní  s ÚZ podnikateľských subjektov zostavenou podľa IFRS
 • ostatné problémy, otázky, diskusia

Spôsob práce: seminár bude vedený prakticky, účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, diskusia a výmena názorov

Lekorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. – dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva finančných inštitúcií, skúsená lektorka