Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6048 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5541 - 25%)

Mäkké zručnosti (5456 - 24%)

Manažérske zručnosti (5250 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

Osobitosti účtovníctva bánk

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 90.00 € bez DPH | 90 € s DPH
Zľava: 0 % pre tých účastníkov, ktorí sa zároveň zúčastnia aj seminára k osobitostiam účtovníctva poisťovní

Cieľ semináraoboznámiť účastníkov s  osobitosťami účtovníctva bánk

Určený:  najmä pre asistentov audítorov, ktorí skladajú audítorskú skúšku, ale aj audítorov, ktorí prichádzajú do styku s účtovníctvom bánk

Obsah seminára

 • osobitosti činností bánk - pokladničné, bankové a medzibankové operácie, operácie s klientmi
 • legislatívne normy pre vedenie účtovníctva a vykazovanie bánk
 • prehľad účtových skupín a účtov používaných bankami
 • účtovanie medzibankových operácií
 • účtovanie s nebankovými klientmi
 • účtovanie operácií s CP a derivátmi
 • účtovanie na podsúvahových účtoch 
 • osobitosti oceňovania, preceňovanie na reálnu hodnotu a testy na zníženie hodnoty majetku
 • ÚZ bánk, jej obsah a štruktúra
 • porovnanie ÚZ bánk s ÚZ podnikateľských subjektov zostavenou podľa IFRS
 • ostatné problémy, otázky, diskusia

Spôsob práce: seminár bude vedený prakticky, účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, diskusia a výmena názorov

Lekorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. – dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva finančných inštitúcií, skúsená lektorka