Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4130 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3715 - 24%)

Mäkké zručnosti (3801 - 25%)

Manažérske zručnosti (3597 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

FINANČNÉ RIZIKÁ A BASEL II,III /2 dňový seminár/

- 1. termín 13.- 14.12.2017, 2. termín 22.- 23.1.2018

Dátum konania: 13.12.2017 - 14.12.2017
Dátum uzávierky: 11.12.2017
Miesto konania: Bratislava
Cena: 199.00 € bez DPH | 199 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ : oboznámiť účastníkov s typmi finančných rizík, ich podstatou a možnosťami obmedzenia, s ich vymedzením, kvantifikáciou a reguláciou v rámci  BASEL II a BASEL III

Určený pre: pracovníkov v oblasti útvaru riadenia rizík, vnútornej kontroly a auditu, controllingu, reportingu, managementu bánk, obchodníkov s CP a pracovníkov NBS

Obsah :

  • Riziká v oblasti finančných činností: legislatíva, regulácia, finančné riziká - ich podstata a typy, možnosti ich zmiernenia a obmedzenia
  • Kapitál spoločnosti, jeho štruktúra, pokrytie negatívnych dopadov nezvládnutých rizík kapitálom spoločnosti, výpočet kapitálu pre potreby dostatočnosti vlastných zdrojov 
  • Regulácia finančných rizík a ich kvantifikácia v BASEL II: finančné riziká v BASEL II, vymedzenie finančných rizík podľa BASEL II, požiadavky pri jednotlivých typoch rizík, základné rozdiely proti BASEL I, ich vymedzenie podľa BASEL III
  • Operačné riziko, možnosti jeho obmedzenia, regulácia: vymedzenie operačného rizika /zlyhanie ľudského faktora, systémov, mechanizmov/, kvantifikácia operačného rizika /výber z viacerých možností/, straty z operačného rizika, jeho regulácia podľa BASEL II a v BASEL III
  • Úverové riziko: nové prístupy ku kvantifikácii úverového rizika, výber z viacerých možností a jeho regulácia podľa BASEL I, II a v BASEL III
  • Trhové riziko,možnosti jeho kvantifikácie a obmedzenia, jeho regulácia  podľa BASEL I, II a v BASEL III 
  • Dopady pravidiel spojených s BASEL II a III  do vnútornej kontroly a auditu, do reportingu, do ekonomiky, do controllingu, do riadenia rizík  
  • Zavádzanie BASEL III do našej legislatívy, základné pravidlá BASEL III
  • Otázky, diskusia priebežne 

Lektorka : doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. –  dlhodobo sa zaoberá problematikou financií, manažmentu, účtovníctva a riadenia rizík