Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6095 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5577 - 25%)

Mäkké zručnosti (5488 - 24%)

Manažérske zručnosti (5282 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

EURÓPSKE NORMYa podstatné zmeny v národnej legislatíve bánk /2-denný seminár/

- otvára sa podľa záujmu, aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 210.00 € bez DPH | 210 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Cieľ : oboznámiť účastníkov s európskymi normami a na to nadväzujúcimi podstatnými zmenami v národnej legislatíve bánk

Určený: pre pracovníkov riadenia rizík, vnútorného  auditu bánk a výkazníctva

Obsah seminára:

  • prehľad európskych noriem pre oblasť bankového podnikania
  • smernica CRD IV a nariadenie CRR, prostredníctvom ktorých sa implementuje Basilej III
  • ostatné európske smernice pre bankové podnikanie
  • zmeny v zákonoch finančného trhu
  • zákon o riešení krízových situácii - nový, reaguje na krízové udalosti a nastavuje systém ich predchádzaniu, príp. riešeniu
  • aktuálne opatrenia k riadeniu rizík, zmenené opatrenie NBS k riadeniu likvidity
  • nové opatrenie NBS k predkladaniu štatistických výkazov
  • nové opatrenie NBS k predkladaniu výkazov pre potreby dohľadu
  • ostatné problémy podľa zloženia a požiadaviek skupiny
  • problémy, otázky, diskusia priebežne

Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, riešenie praktických otázok a problémov, diskusia

Lektor: Doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.