Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5341 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5011 - 25%)

Mäkké zručnosti (4985 - 25%)

Manažérske zručnosti (4767 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

DERIVÁTY finančných trhov - ich podstata, použitie, účtovanie a zdaňovanie /2-denný seminár/

- otvára sa na základe záujmu a aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 190.00 € bez DPH | 190 € s DPH
Zľava: 0 % množstevná zľava

Cieľ seminára:  oboznámiť účastníkov s problematikou derivátov - s ich podstatou, použitím v praxi, s ich účtovaním, vykazovaním a zdaňovaním

Určený pre: pracovníkov v oblasti účtovníctva a výkazníctva spoločnosti, manažérov, pracovníkov v oblasti riadenia trhových rizík, vnútornej kontroly a auditu, externých audítorov, daňových poradcov a všetkých tých, ktorí s nimi prichádzajú do s 

Obsah seminára:

 • definícia derivátov, kategórie derivátov
 • deriváty v ekonomike spoločnosti
 • deriváty a meranie rizík, deriváty a zabezpečenie rizík
 • spotové obchody, termínové obchody a opčné obchody
 • štandardizácia kontraktov a derivátové burzy, clearingové centrum a marže
 • forwardy, futures a swapy - ich podstata, typy, použitie, zabezpečovacia funkcia
 • účtovanie forwardov, futures a swapov - príklady
 • opcie – podstata opcií, typy opcií - ich použitie, zabezpečovacia funkcia
 • účtovanie opcií - príklady
 • deriváty vo výkazoch účtovnej závierky
 • zdaňovanie derivátov
 • otázky, problémy, diskusia

Forma výučby: účastníci dostanú podkladové materiály, aktívna forma, objasnenie podstaty,
riešenie aktuálnych otázok a problémov, príklady

Lektor: Doc. Ing. Božena Petrjánošová , CSc – dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva, skúsená lektorka