Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6095 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5577 - 25%)

Mäkké zručnosti (5488 - 24%)

Manažérske zručnosti (5282 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

CYKLUS seminárov k ÚČTOVNÍCTVU POISŤOVNÍ

- cena je uvedená pri jednotlivých seminároch, je možné absolvovať ich aj oddelene

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľoboznámiť účastníkov s problematikou účtovania v jednotlivých účtových triedach  a s účtovnou závierkou poisťovne podľa IAS/IFRS, so zdôraznením aktuálnych problémov - vzdelávacia aktivita je nastavená ako cyklus seminárov, je však možné absolvovať aj iba vybrané semináre

Určené prepracovníkov /aj novoprijatých/ v oblasti metodiky a vedenia účtovníctva, výkazníctva, daní, controllingu, vnútornej kontroly a auditu, analytikov, finančných útvarov, útvarov riadenia rizík a kapitálového trhu komerčných poisťovní, ako aj pre pracovníkov regulácie a dohľadu nad poisťovníctvom a externých audítorov

Termín konania:bude nastavený na jednotlivé semináre po prihlásení minimálneho počtu 5 pracovníkov /prosím posielajte predbežné prihlášky/, seminár je možné uskutočniť aj ako interný s nastavením vlastných požiadaviek na jeho rozsah a obsah

Obsah seminárov:účtovanie a vykazovanie v rozsahu problematiky jednotlivých tried v zmysle IAS/IFRS, upozornenie na variantné riešenia, na možné vlastné prístupy poisťovní k tvorbe metodiky vedenia účtovníctva, účtovej osnovy a výkazov ÚZ

Prehľad seminárov:

1. seminár:Účtová trieda 1 - Finančné umiestnenie /investície/, Účtová trieda 2 -   Nehmotný majetok, hmotný hnuteľný majetok a ostatný majetok

2. seminár: Účtová trieda 3 - Pohľadávky, záväzky a prechodné účty

3. seminár:Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

4. seminár: Účtová trieda 5 - Náklady, Účtová trieda 6 - Výnosy

5. seminár: Účtovná závierka poisťovní

Rozsah a cena seminárov /neplatca DPH/:1. seminár - rozsah 2 dni, cena 190,- Eur, 2. - 4. seminár - rozsah vždy 1 deň, cena 120,- Eur, 5. seminár - rozsah 2 dni, cena 200,- Eur, pri prihlásení na viac ako jeden seminár poskytneme zľavu

Lektori: doc.Mgr.Zuzana Juhászová,PhD. - členka Katedry účtovníctva na EU Bratislava - lektorka k semináru 2,4 a 5.,doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc. - lektorka k semináru 1 a 3