Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6095 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5577 - 25%)

Mäkké zručnosti (5488 - 24%)

Manažérske zručnosti (5282 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

BANKOVÁ ÚNIA a NOVÉ REGULÁCIE bankového sektora /2- denný seminár/

- otvorí sa v prípade záujmu

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 199.00 € bez DPH | 199 € s DPH
Zľava: 20 % množstevná zľava pri druhom a nasledujúcom účastníkovi z jednej spoločnosti

Cieľ : oboznámiť účastníkov s bankovou úniou, s jej piliermi a novými reguláciami bankového sektora EÚ

Určený:  pre bankový manažment, pre pracovníkov z oblasti riadenia rizík, controllingu, vnútornej kontroly a auditu, pre pracovníkov NBS

Obsah seminára:

 • nový systém dohľadu v EÚ, vytvorenie bankovej únie, nové pravidlá regulácie
 • banková únia - pokračovanie európskej integrácie v oblasti finančných inštitúcií
 • tri piliere bankovej únie
 • prvý pilier - jednotný mechanizmus dohľadu /Single Supervisory Mechanism - SSM/, presun dôležitých úloh dohľadu na ECB, užšia spolupráca s národným dohľadom,spolupráca ECB a EBA,  jednotný súbor pravidiel dohľadu v EÚ
 • druhý pilier - jednotný mechanizmus pre krízové riadenie /Single Resolution Mechanism - SRM/, spoločné riešenie bankrotujúcich bánk, organizované úpadky, rozdelenie zodpovednosti za bankrot najmä medzi veriteľov a akcionárov banky
 • tretí pilier - systém ochrany vkladov /Deposit Guarantee Scheme - DGS/, dotvorenie DGS v každom členskom štáte podľa spoločne prijatých pravidiel
 • cieľ vytvoriť bezpečnejší a stabilnejší finančný systém, zníženie počtu nekoordinovaných bankových kolapsov /prípravné a preventívne kroky, včasná intervencia, záchranné riešenie/, záchranný fond, pomoc bankám v rámci skupiny
 • CRD IV - súbor smernice a nariadenia EÚ implementujúci Basel III v EÚ, silnejší systém dohľadu, spoločný prístup
 • systém European Supervisory Authorities /ESAs/ a prístup single rulebook /jednotných pravidiel/
 • nadnárodné európske inštitúcie dohľadu - European Banking Authority /EBA/, European Securities and Markets Authority /ESMA/, European Insurance and Occupational Pensions Authority /EIOPA/
 • Smernica EP a Rady EÚ 2013/36/EU o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami
 • Nariadenie EP a Rady EÚ č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti
 • Postupné kroky implementácie Basel III prostredníctvom národnej legislatívy
 • Ostatné, riešenie problémov, diskusia priebežne

Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, riešenie praktických otázok a problémov, diskusia

Lektor: Doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.