Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5341 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5011 - 25%)

Mäkké zručnosti (4985 - 25%)

Manažérske zručnosti (4767 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

AUDIT v oblasti DERIVÁTOV /2-denný seminár/

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, podľa dohody aj v iných mestách
Cena: 190.00 € bez DPH | 190 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Cieľ : oboznámiť účastníkov s problematikou externého a vnútorného auditu v náročnej oblasti finančných derivátov 

Určený pre :  pracovníkov externého auditu, vnútornej kontroly a auditu spoločností

Obsah :

  • Definícia derivátov, druhy a kategórie derivátov, deriváty v ekonomike spoločnosti
  • Forwardy, futures, swapy - podstata, možnosti použitia, problémové oblasti
  • Opcie - ich osobitosti, problémové oblasti
  • Problémy kvantifikácie reálnej hodnoty derivátov
  • Riziká v oblasti derivátov, zisky a straty z ich použitia
  • Právne aspekty derivátov, povinná dokumentácia pri derivátoch, najmä zabezpečovacích, daňové  aspekty
  • Pravidlá účtovania derivátov, sledovanie derivátov na súvahových, výsledkových a podsúvahových účtoch, deriváty vo výkazoch účtovnej závierky
  • Rozdiely v evidencii derivátov podľa národnej legislatívy  a IFRS - dopad do ekonomiky
  • Zameranie a postupy vnútorného auditu v oblasti derivátov
  • Praktické príklady, otázky, nastolenie vlastných problémov, diskusia

Forma výučby: aktívna, príklady, riešenie problémov, diskusia, práca v malej skupine - možnosť nastolenia vlastných problémov a otázok /aj vopred/

Lektor: Doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.– odborník v oblasti účtovníctva a financií, autorka viacerých publikácií z tejto oblasti, skúsená lektorka