Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5846 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5421 - 25%)

Mäkké zručnosti (5342 - 25%)

Manažérske zručnosti (5134 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

AUDIT v oblasti CENNÝCH PAPIEROV /2-denný seminár/

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 190.00 € bez DPH | 190 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Cieľ seminára:  oboznámiť účastníkov s problematikou externého a  vnútorného auditu v náročnej oblasti cenných  papierov

Určený pre:  pracovníkov externého auditu a pracovníkov vnútornej kontroly a auditu

Obsah seminára:

 •        Základná legislatíva v oblasti CP, aktuálne príp. pripravované zmeny
 •        Sústava cenných papierov v zmysle zákona o cenných papieroch
 •        Charakteristika základných typov cenných papierov
 •        Riziká podstupované účtovnou jednotkou v oblasti CP
 •        Oceňovanie CP v zmysle legislatívy - problémy, skreslenia
 •        CP emitované ÚJ - systém evidencie, oblasti kontroly
 •        CP na obchodovanie a predaj, systém evidencie, oblasti kontroly
 •        CP držané do splatnosti, systém evidencie, oblasti kontroly
 •        CP v mimobilančných aktivitách - systém evidencie, oblasti kontroly
 •        Informácie o CP vo výkazoch účtovnej závierky - ich "čítanie"
 •        Zameranie auditu v oblasti cenných papierov
 •        Praktické príklady, otázky, nastolenie vlastných problémov, diskusia

Forma výučby: aktívna, príklady, riešenie problémov, diskusia, práca v malej skupine - možnosť nastolenia vlastných problémov a otázok /aj vopred/

Lektor: Doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc