Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6095 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5577 - 25%)

Mäkké zručnosti (5488 - 24%)

Manažérske zručnosti (5282 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

Účtovníctvo a výkazníctvo AIF a samosprávnych AIF /2-denný seminár/

- aj ako konzultačný seminár priamo v spoločnosti

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 190.00 € bez DPH | 190 € s DPH
Zľava: 20 % množstevná zľava pri druhom a nasledujúcom účastníkovi z jednej spoločnosti

Cieľ:

oboznámiť účastníkov s účtovníctvom a výkazníctvom alternatívnych investičných fondov /AIF/ a samosprávnych AIF

Určený:

pre pracovníkov účtovníctva a výkazníctva fondov, pracovníkov managementu, vnútornej kontroly a auditu, audítorov a depozitárov

Obsah:

  • zákon o kolektívnom investovaní a vymedzenie AIF a samosprávnych AIF
  • zákon o účtovníctve v aktuálnom znení
  • rámcová účtová osnova a postupy účtovania pre AIF a samosprávne AIF
  • podrobný rozbor jednotlivých účtových tried a účtov - praktické príklady
  • výkazy ÚZ AIF a samosprávnych AIF - ich obsah a štruktúra
  • výkaz Cash Flow AIF a samosprávnych AIF
  • výkazy AIF a samosprávnych AIF pre potreby regulácie a dohľadu stanovené NBS
  • výkazy AIF a samosprávnych AIF pre potreby štatistiky vedenej NBS
  • problémy, otázky, diskusia

 Forma výučby:

účastníci dostanú podrobné podkladové materiály, aktívna forma, ťažisko objasnenia problémov na príkladoch a praktických ukážkach - práca v malej skupine, vzájomná výmena názorov, možnosť nastolenia vlastných problémov a ich riešenie

Lektorka: doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc, - dlhodobo sa zaoberá účtovníctvom fondov, skúsená lektorka