Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6049 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5542 - 25%)

Mäkké zručnosti (5457 - 24%)

Manažérske zručnosti (5251 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ÚvodPoradenstvo

VZDELÁVANIE MANAŽÉROV

Komplexná poradenská služba v oblasti vzdelávania manažérov s realizáciou nastavených rozvojových programov na základe objektívneho zhodnotenia rozvojových potrieb cieľovej skupiny. Obsahuje tieto etapy:

  • Analýza činností manažérov
  • Development centrum
  • Tvorba rozvojového programu
  • Rozvojový program
  • Vyhodnotenie spolupráce

 

Podrobnejší rozpis činností v rámci jednotlivých etáp:

1. etapa: Analýza činností manažérov -  upresnenie kritérií posudzovania na základe kompetenčného modelu a činností manažérov. Úprava modelových situácií, ktoré kopíŕujú činnosti manažéra, informovanie manažérov o rozvojovom programe.

2. etapa: Development centrum - uskutočnenie hodnotiacich činností - posudzovania sa môžu okrem hodnotiteľov zo strany Progres Slovakia zúčastniť aj poverené osoby zo strany klienta.Po skončení hodnoteni dostanú zúčastnení okamžitú spätnú väzbu, ktorú v prísomnej podobe dostane do dvoch týždňov po realizácii zadávateľ.

3. etapa: Tvorba rozvojového programu - na základe zistení z hodnotiaceho centra bude vypracovaný rozvojový program obsahujúci nevyhnutné rozvojové potreby posudzovanej skupiny. V ňom je obsahové zameranie, vhodné spôsoby rozvoja, ale aj odporúčania internej podpory rastu manažérov. Na základe neho je potom možné naplánovať systomatický rozvoj manažérov.

4. etapa: Rozvojový program - uskutoční sa v týchto postupných krokoch:

  • Workshop - rozvojový program začne definovaním osobných rozvojových cieľov manažérov
  • Tréningy - budú prebiehať v dvojdňových blokoch so zameraním na riešenie konkrétnych situácií z praxe a s využitím prvkov zážitkovej pedagogiky
  • Koučing - okrem tréningov ponúkame aj koučing pomáhajúci aplikovať informácie z tréningov v praxi,

5. etapa: Vyhodnotenie spolupráce - vyhodnotenie medzi klientom a Progres Slovakia. Zároveň budú konzultanti prezentovať odporúčania ďalšej práce s cieľovou skupinou