Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6048 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5541 - 25%)

Mäkké zručnosti (5456 - 24%)

Manažérske zručnosti (5250 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ÚvodPoradenstvo

ASSESSMENT CENTRUM a DEVELOPMENT CENTRUM

Assessment Centrum je objektívna  metóda skupinového výberu pracovníkov z väčšieho počtu prihlásených účastníkov, pomerne presná a efektívna  /v preklade ohodnocovacie centrum, skratka AC/. Je pre ňu charakteristické priame porovnávanie jednotlivých kandidátov podľa rôznych kritérií a hľadísk. Účastníci riešia modelové situácie, ktoré simulujú pracovné prostredie a sú blízke pracovným úlohám a  problémom, s ktorými sa môžu denne  v práci stretnúť, v priebehu riešenia jednotlivých zadaných úloh prejavia svoje schopnosti, zručnosti, osobnostné črty a štýl práce. Hodnotitelia /nezávislí odborníci - vyškolení pozorovatelia a zástupcovia zamestnancov/ tak dostanú konkrétny obraz o ich pracovnom správaní a odhaľujú ich možnosti.

AC sa používa pre akékoľvek pozície, kde sú dôležité interpersonálne schopnosti, najmä v oblasti výberu pracovníkov pre významné manažérske pozície, úzko špecializované pozície, pracovníkov v priamom kontakte s klientom a na pozície s prihláseným značným počtom uchádzačov, kde v krátkom čase je potrebné vylúčiť nevhodných. Používa sa najmä všade tam, kde nesprávne rozhodnutie pri výbere pracovníka  môže firme spôsobiť veľké finančné straty.

Development centrum  je poradenskou a expertíznou službou, zameranou na objektívne a kvalifikované zhodnotenie osobnostného, profesionálneho a kariérového potenciálu pracovníkov a konkrétnych tímov. Pomáha firmám zefektívniť fungovanie v personálnej oblasti a tým prispieť k efektívnym výsledkom spoločnosti. Umožňuje poznanie perspektív ďalšieho profesionálneho uplatnenia a kariérového rastu pracovníkov v zhode s možnosťami a cieľmi firmy a predstavuje zdroj podkladov pre cielené vzdelávanie pracovníkov a tvorbu plánov vzdelávania.

Využívané metódy a cieľ :

  • Assessment centrum výberové - vybrať a odporučiť navhodnejšieho kandidáta na danú pozíciu
  • Assessment centrum rozvojové /development centrum/ - identifikovať rozvojové potreby manažérov, zamestnancov, obchodníkov a vytvoriť individuálne plány pre ich ďalší rozvoj a vzdelávanie
  • Assessment centrum hodnotiace /review centrum/ - hodnotenie manažérov, obchodníkov /tímov/ v reálnych pracovných podmienkach, vrátane poskytnutia spätnej väzby zadávateľovi i účastníkom
  • Individuálna diagnostika - posúdenie kvality jedinca, vrátane poskytnutia spätnej väzby z pohľadu potenciálu zastávať svoju pozíciu, potenciálu zastávať inú pozíciu, stanovenie rozvojových potrieb.

Rozsah ponuky hodnotiacich metód vychádza z dlhodobých skúseností spolupráce s našimi klientami v oblasti hodnotenia pracovníkov. Náš spôsob práce ja založený na čo najväčšom prispôsobení sa našich služieb potrebám klienta. Design a priebeh assessment a development center pripravujeme v spolupráci so zadávateľom a hlavným východiskom pre ich prípravu sú najmä potreby klienta, požadovaná štruktúra a rozsah výtupov hodnotenia.