In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5341 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5011 - 25%)

Mäkké zručnosti (4985 - 25%)

Manažérske zručnosti (4767 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

STRATEGICKÉ RIADENIE /2-denný seminár/

pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: termín, miesto konania a cena na základe dohody
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: absolvent získa znalosti o strategickom riadení spoločnosti, naučí sa strategicky rozmýšľať,  pochopí potrebu analýzy východiskového stavu spoločnosti, docení potrebu  vízie  a stratégie spoločnosti, pochopí význam stanovenia strategických zámerov  a cieľov, najmä s posúdením  reálnosti ich uskutočnenia,  naučí sa rozmýšlať o stanovení strategických pilierov /hodnôt/ stratégie a zistí dôležitosť implementácie stratégie prostredníctvom  akcií, ako aj význam celého procesu realizácie stratégie prostredníctvom procesu riadenia spoločnosti

Určený pre: zamestnanci na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný, TOP a všetky úrovne manažérskeho riadenia, SZČO, absolventi stredných a vysokých škôl

Dĺžka trvania: 2 dni/16 hodín

Termín konania: po dohode s klientom, flexibilné rozloženie času, vrátane víkendov a iných špecifických požiadaviek

Cena seminára: po dohode s  klientom a zohľadnení jeho požiadaviek a špecifík

Obsahová štruktúra:

Podstata strategického riadenia spoločnosti, rozvoj strategického myslenia – 1 hod.

 • Podstata strategického riadenia
 • Rozvoj strategického myslenia

Princípy strategického riadenia – 2 hod.

 • Rámec strategického riadenia
 • Cyklus strategického riadenia
 • Strategická diagnostika
 • Stratégia ako prvok „7 S FRAMEWORK“
 • Strategická diagnostika

Analýza – základ pre strategické riadenie – 3 hod.

 • SWOT analýza spoločnosti
 • Firemné analýzy /nastavenie procesov/
 • Analýzy trhu a externého prostredia

Vypracovanie stratégie – 5 hod.

 • Stanovenie zámerov
 • Poslanie – misia
 • Vízia spoločnosti
 • Stanovenie strategických cieľov
 • Základné piliere /hodnoty/ stratégie

Realizácia stratégie – 5 hod.

 • Implementácia stratégie prostredníctvom akcií
 • Riadenie podľa stratégie
 • Filozófia Balanced Scorecard
 • Strategické riadenie pomocou metódy „CIA“
 • Komunikácia stratégie

Lektori:   významný odborník z ČR, s bohatými teoretickými i praktickými skúsenosťami - podrobnejšie informácie a referencie poskytneme pri rokovaní  seminári