In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6095 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5577 - 25%)

Mäkké zručnosti (5488 - 24%)

Manažérske zručnosti (5282 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

RIADENIE ZMIEN A ROZHODOVANIE /2-denný seminár/

pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: termín, miesto konania a cena na základe dohody
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ: pochopiť väzby medzi jednotlivými útvarmi firmy a vzťahy medzi podnikom, zákazníkmi a konkurenciou, zamerať sa na efektívne riadenie podniku, optimalizáciu nákladov a na ekonomické správanie firmy, naučiť sa efektívne presadzovať zmeny v organizácií a v rozhodovacom procese, prehĺbiť firemné hodnoty.

Dĺžka trvania:  2 dni/16 hodín

Obsah:                                                                                                          

 • Vízia a stratégia firmy
 • Stratégia ako prvok “7 S FRAMEWORK”
 • SWOT analýza spoločnosti
 • Firemné analýzy (preverenie a nastavenie procesov)
 • Analýzy trhu a externého prostredia
 • Rozhodnutie o zmene
 • Pochopenie zmeny, aktívna podpora a komunikácia zmeny
 • Implementácia zmeny prostredníctvom akcií
 • Filosofie Balanced Scorecard
 • Finančné ciele podniku
 • Majetková a finančná štruktúra firmy
 • Náklady podniku (náklady - fixné, variabilné), možnosti ich ovplyvňovania
 • Riadenie nákladov vo firme (nízké náklady = konkurenčná výhoda)
 • Podnikové plánovanie a podnikový controlling – základné súvislosti
 • Kritéria úspešnosti firmy – riadenie výkonnosti

Lektor: významný odborník z ČR s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami - podrobnejšie informácie a referencie poskytneme pri rokovaní o seminári