In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6095 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5577 - 25%)

Mäkké zručnosti (5488 - 24%)

Manažérske zručnosti (5282 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

EFEKTÍVNE ROZHOVORY SO ZAMESTNANCAMI /interný seminár/

pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: miesto konania a cena budú stanovené dohodou
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Ciele kurzu: 

Účastníci budú v závere poznať princípy vedenia efektívnych rozhovorov so zamestnancami, vedieť využívať rozhovory so zamestnancami ako základ svojej personálnej práce a poznať metodiku prípravy a vedenia vybraných typov rozhovorov

Obsah kurzu:

 • výberové rozhovory
 • zásady prípravy výberových rozhovorov ako súčasti výberového konania
 • formy výberových rozhovorov
 • zásady štruktúrovaného interview
 • pochvala, kritika a negatívna spätná väzba
 • rozdiel medzi kritikou a negatívnou spätnou väzbou
 • optimálne vyjadrenie kritiky, technika DESC
 • pochvala
 • hodnotiace rozhovory
 • zásady  vedenia efektívnych hodnotiacich rozhovorov
 • pozitíva efektívneho hodnotenia pre manažéra a pre zamestnancov
 • koučovacie rozhovory, mentoring
 • metodika kladenia otázok pri koučovacích rozhovoroch
 • zásady mentoringu
 • vedenie ťažkých rozhovorov
 • typy ťažkých rozhovorov
 • zvládanie vecnej a emocionálnej stránky rozhovoru
 • tréning reálnych modelových situácií

Časový rozsah, počet účastníkov:

 • dva dni /16hodín/,  maximálna veľkonsť skupiny - 10 účastníkov 

Lektori :

 • lektori s dlhoročnými skúsenosťami vo vzdelávaní dospelých, s vysokou odbornosťou, profesionalitou  a dlhoročnými praktickými skúsenosťami v obore manažérske a psychologické vzdelávanie.