Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (3139 - 26%)

Dane a účtovníctvo (2941 - 25%)

Mäkké zručnosti (3004 - 25%)

Manažérske zručnosti (2763 - 23%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

NOVINKY v IAS/IFRS /1-denný seminár/

- 1. termín 15.12.2015, 2. termín 12.1.2016

Dátum konania: 15.12.2015 - 15.12.2015
Dátum uzávierky: 14.12.2015
Miesto konania: Bratislava
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov so zmenami v IAS/IFRS 2014 a 2015 a ich dopadu do ÚZ 2015

Určený pre: pracovníkov v oblasti účtovníctva, výkazníctva, daní, finančných útvarov, controllingu, vnútornej kontroly a auditu bánk, poisťovní a ostatnýcb podnikateľských subjektov vykazujúcich podľa IAS/IFRS, externých audítorov a daňových poradcov, pracovníkov NBS

Obsah:

  • ÚZ podľa IFRS 2015 a zmeny v štandardoch platné pre toto obdobie
  • Nové štandardy  v EÚ platné  od 1.1.2014: IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12
  • IFRS 13 – Oceňovanie reálnou hodnotou /povinné použitie od 1.1.2013/
  • Ostatné zmeny pre rok 2014, najmä v IAS 27,27 a 32
  • Zmeny v štruktúre výkazov ÚZ 2015
  • Zmeny v IAS pre rok 2015 - v IAS 1, IAS16, IAS 27, IAS 28, IAS 38 a IAS41
  • Zmeny v IFRS pre rok 2015 - v IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12
  • Informácia o IFRS 9, IFRS 14 a IFRS 15, platných pre neskoršie obdobia 
  • Ostatné zmeny pre rok 2015 
  • Otázky, problémy, diskusia

Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, riešenie praktických otázok a problémov, príklady, diskusia, práca v malej skupine /v priemere 5 účastníkov/, výmena skúseností, možnosť riešenia vlastných otázok a problémov

Lektorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc. - dlhodobo sa zaoberá problematikou IAS/IFRS, skúsená lektorka