Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5341 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5011 - 25%)

Mäkké zručnosti (4985 - 25%)

Manažérske zručnosti (4767 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podľa IFRS /v aktuálnej verzii 2020/ - 1dňový seminár

otvára sa podľa záujmu

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ: oboznámiť účastníkov so špecifikami ÚZ podľa osobitných predpisov /IFRS/ v aktuálnej verzii

Určený pre: pracovníkov účtovníctva, výkazníctva, daní, vnútornej kontroly a auditu, manažmentu, analytikov a všetkých tých, ktorí pracujú s údajmi z účtovníctva a výkazníctva podľa IFRS

Obsah:

  • Právne predpisy upravujúce ÚZ – ich aktuálna verzia
  • Aktuálne znenie štandardov - informácia 
  • Nové štandardy – prehľad, obsah, praktická aplikácia do všetkých súčastí ÚZ
  • Vzorová ÚZ podľa IFRS
  • Obsah a štruktúra jednotlivých výkazov - zmeny pre aktuálny rok
  • Upravené výkazy predkladané do registra ÚZ vedenom MF SR
  • Zmeny v ÚZ pre rok 2020
  • Ostatné aktuálne problémy a otázky, diskusia priebežne

Spôsob vedenia seminára: osobitosťou je práca v malej skupine /v priemere 5 účastníkov/, s možnosťou priebežných otázok,s  vzájomnou výmenou názorov, s podrobnými podkladovými materiálmi a príjemným pracovným prostredím

Lektorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc. - dlhodobo sa zaoberá problematikou IFRS, skúsená lektorka