Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5341 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5011 - 25%)

Mäkké zručnosti (4985 - 25%)

Manažérske zručnosti (4767 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

SWAPY - ich použitie, oceňovanie a účtovanie /2-denný seminár/

- otvára sa podľa záujmu, aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 199.00 € bez DPH | 199 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára:  podrobne a na príkladoch oboznámiť účastníkov s problematikou swapov - s  ich podstatou, možnosťami ich použitia,  s ich oceňovaním, účtovaním a vykazovaním

Určený pre:  pracovníkov v oblasti metodiky a vedenia účtovníctva, výkazníctva, vnútornej kontroly a auditu, finančných útvarov, útvarov riadenia rizík , controllingu, externých audítorov a daňových poradcov
   
Dĺžka trvania:  2 dni   /vždy od  9.00 do 16.00 hod./

Obsah seminára:

  • definícia derivátov, kategórie derivátov, deriváty a meranie rizík, zabezpečovacie deriváty
  • swapy - podstata swapov, druhy swapov
  • úrokové swapy - klasický úrokový swap, bázický úrokový swap, swap s konštantnou splatnosťou, úbytkový úrokový swap, inverzný floaterový swap - dôvody dojednania úrokových swapov
  • menové swapy a ostatné swapy
  • účtovanie derivátov podľa SAS a IAS/IFRS - základné princípy a pravidlá
  • deriváty vo výkazoch účtovnej závierky
  • účtovanie úrokových swapov - príklady
  • účtovanie menových swapov - príklady
  • otázky, problémy, diskusia 

Forma výučby: účastníci dostanú podkladové materiály, aktívna forma, objasnenie podstaty,
riešenie aktuálnych otázok a problémov, príklady – práca v malej skupine s možnosťou konzultácie vlastných problémov a otázok

Lektor: doc. Ing.Božena Petrjánošová,CSc. - skúsená lektorka, dlhodobo sa zaoberá účtovníctvom derivátov