Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4430 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3983 - 24%)

Mäkké zručnosti (4076 - 25%)

Manažérske zručnosti (3885 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

RIADENIE SEBA v ČASE a ZVLÁDANIE STRESU /akreditovaný 2-denný seminár/

otvára sa podľa záujmu, aj pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 220.00 € bez DPH | 220 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Cieľ seminára: zvýšenie mäkkých zručností, efektívneho riadenia seba v čase, naučit sa odstraňovať príčiny nedostatku času, ako správne využívať svoj čas, o  príčinách stresu a  o možnostiach  ich zvládania  a  predchádzania, získať poznatky a základné zručnosti ako vyjadriť vlastné názory a postoje optimálnym spôsobom

Určený pre: zamestnanci  na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný a TOP manažment, SZČO, uchádzači o zamestnanie, absolventi stredných a vysokých škôl, osoby uvoľnené z trhu práce, osoby s rodinnými povinnosťami

Dĺžka trvania: 2 dni/16 hodín

Profil absolventa: 

Po absolvovaní vzdelávacieho modulu účastníci budú:

 • poznať  predpoklady efektívneho riadenia seba v čase
 • vedieť posúdiť príčiny nedostatku času a poznať mechanizmy, ako ich odstraňovať
 • vedieť analyzovať využívanie vlastného  času
 • poznať princípy, ako si  stanovovať ciele a priority
 • vedieť  zásady pre denné plánovanie
 • poznať  možnosti plánovania z hľadiska dôležitosti  a  súrnosti
 • mať informácie o príčinách stresu a  o možnostiach  ich zvládania  a  predchádzania, mať poznatky a základné zručnosti ako vyjadriť vlastné názory a postoje optimálnym spôsobom

Obsahová náplň: je akreditovaná ministerstvom školstva v podrobne rozpísanej podobe, každý absolvent dostane osvedčenie s celoštátnou platnosťou, na základe požiadaviek klienta je možné obsah upraviť a doplniť

Princípy efektívneho riadenia seba v čase – 2 hod.

 • Kapitál osobného času
 • Paradox času
 • Štyri generácie  časového  manažmentu
 • Postupy pre efektívne  riadiť  seba v čase: analýza strát času, definovanie cieľov, stanovovanie priorít, plánovanie, čas pre seba
 • Kľúčové slová časového manažmentu 

Analýza  súčasného  pracovného  štýlu – 2 hod.

 • Denný  časový  harmonogram - analýza
 • Inventúra času : analýza využívania času
 • Analýza časových strát (zlodeji času)
 • Analýza príčin zbytočnej spotreby času
 • Eliminácia časových strát

Definovanie cieľov a stanovovanie priorít - 2 hod.

 • Ciele a ich význam
 • Stanovovanie cieľov v práci a v osobnom živote (harmonizácia cieľov)
 • Špecifikácia cieľov podľa SMART
 • Hodnoty a priority, definovanie priorít

Plánovanie činností – 3 hod.

 • Denný rytmus, výkonová krivka
 • Typy denného plánovania činností (zoznam, harmonogram)
 • Plánovanie na základe A – B - C analýzy (taktika)
 • Paretov  princíp
 • Kritériá maxima a minima pri plánovaní činností
 • Zásady pre denné plánovanie činností

Stratégia riadenia seba v čase2 hod.

 • Matrica  manažmentu času : dôležité - súrne
 • Rozhodovací raster pre riadenie seba v čase
 • Organizácia kvadrantov: krízy, klamu, kvality a úniku
 • Synergia vzájomnej závislosti osobných a pracovných úloh

Stres – 5 hod.

 • Stres – stresory – stresová odozva
  • Pôsobenie stresu na správanie ľudí a pracovný výkon
  • Prejavy stresu
  • Rozdiel medzi pozitívnym a negatívnym stresom
  • Reakcie na stres, zvládanie  stresu
  • Relaxačné techniky eliminujúce stres

 Lektori: významné odborníčky z danej problematiky s bohatými skúsenosťami z teórie a praxe - podrobnejšie informácie a referencie poskytneme pri rokovaní o seminári