Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4134 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3718 - 24%)

Mäkké zručnosti (3803 - 25%)

Manažérske zručnosti (3600 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

Finančné nástroje podľa IAS/IFRS /samostatný 3-denný modul akreditovaného vzdelávania z oblasti IAS/IFRS/

otvára sa podľa záujmu, aj ako interný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 340.00 € bez DPH | 340 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ: oboznámiť so štandardmi z oblasti finančných nástrojov, najmä cenných papierov a derivátov, ukončenie samostatným certifikátom

Obsah:

  • zámer, história a vývoj štandardov pre finančné nástroje
  • IAS 39 - Finančné nástroje: účtovanie a oceňovanie
  • IAS 32 - Finančné nástroje: prezentácie
  • IFRS 7 - Finančné nástroje: zverejňovanie
  • IFRS 2 - Platba akciami
  • IFRS 4 - Poistné zmluvy
  • IAS 37 - Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva
  • Aktuálne zmeny v štandardoch pre finančné nástroje,
  • IFRS 9: Finančné nástroje

Rozsah: 24 hodín/3 dni

Forma vedenia seminára: aktívny prístup, obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, riešenie problémov, názornosť výučby, praktické príklady, diskusia

Lektori: významní odborníci z oblasti teórie a praxe IAS/IFRS