Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6095 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5577 - 25%)

Mäkké zručnosti (5488 - 24%)

Manažérske zručnosti (5282 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

EURÓPSKE NORMY a nové požiadavky v oblasti ODMEŇOVANIA /1-denný seminár/

- otvára sa podľa záujmu, aj ako konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Cieľ : oboznámiť účastníkov s aktuálnymi európskymi normami a na to nadväzujúcimi podstatnými zmenami v požiadavkách na odmeňovanie

Určený: pre personálnych a mzdových pracovníkov, manažment, pracovníkov útvaru riadenia rizík, vnútornej kontroly a auditu

Obsah seminára:

  • aktuálne európske normy a oblasť odmeňovania
  • národná legislatíva a zmenené požiadavky na odmeňovanie /v zákone o bankách, v zákone o kolektívnom investovaní apod./
  • nové pravidlá pre stanovenie pevnej a pohyblivej zložky mzdy, väzba na riadenie rizík
  • aktuálna legislatíva NBS k otázkam odmeňovania
  • možné prístupy k odmeňovaniu v pravidlách IFRS
  • nové požiadavky v oblasti odmeňovania a národná legislatíva
  • interné pravidlá a postupy
  • ostatné problémy
  • otázky, diskusia priebežne

Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, riešenie praktických otázok a problémov, diskusia

Lektor: Doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.