Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5341 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5011 - 25%)

Mäkké zručnosti (4985 - 25%)

Manažérske zručnosti (4767 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

DERIVÁTY V ÚČTOVNÍCTVE PODNIKATEĽOV v príkladoch /2-denný seminár/

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár, otvára sa podľa záujmu

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 190.00 € bez DPH | 190 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Cieľ seminára: podrobne a na príkladoch oboznámiť účastníkov s problematikou derivátov -  s ich podstatou,  kvantifikáciou, účtovaním a vykazovaním  /podľa národnej legislatívy, so zdôraznením rozdielov proti IFRS/ - na základe požiadaviek prihlásených účastníkov je problematiku možné zamerať výraznejšie na niektoré typy derivátov /napr. komoditné deriváty,  menové deriváty, swapy, opcie apod./

Určený pre:  pracovníkov v oblasti metodiky a vedenia účtovníctva, výkazníctva, vnútornej kontroly a auditu, controllingu, finančných útvarov, útvarov riadenia rizíkm daňových poradcov a externých audítorov

Obsah seminára:

  • definícia derivátov, kategórie derivátov, deriváty a meranie rizík, deriváty a zabezpečenie rizík
  • spotové obchody, termínové obchody a opčné obchody
  • štandardizácia kontraktov a derivátové burzy, clearingové centrum a marže
  • forwardy – podstata forwardov, úrokové a menové forwardy - ich oceňovanie a účtovanie - príklady
  • futures – podstata futures, ich oceňovanie a účtovanie - príklady
  • swapy – podstata swapov, úrokové a menové swapy - ich oceňovanie a účtovanie - príklady
  • opcie – podstata opcií, typy opcií - ich oceňovanie a účtovanie - príklady
  • účtovanie zabezpečovacích derivátov
  • deriváty vo výkazoch účtovnej závierky
  • otázky, problémy, diskusia

Forma výučby:  účastníci dostanú podkladové materiály, aktívna forma, objasnenie podstaty,
riešenie aktuálnych otázok a problémov, príklady

Lektor: Doc. Ing. Božena Petrjánošová , CSc – dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva, skúsená lektorka