Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4134 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3718 - 24%)

Mäkké zručnosti (3803 - 25%)

Manažérske zručnosti (3600 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

DAŇOVÝ ZÁKLAD pri použití IAS/IFRS /1-denný seminár/

- otvára sa podľa záujmu, aj ako konzultačný seminár priamo v spoločnosti

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ : oboznámiť účastníkov so zistením daňového základu pre potreby dane z príjmov v aktuálnej verzii

Určený: najmä pre daňových pracovníkov  a daňových poradcov, ale aj pre manažment, analytikov a pracovníkov vnútorného auditu

Obsah seminára:

 • Výsledok hospodárenia zistený podľa IAS/IFRS pre potreby daní a "komplexný výsledok"
 • Možnosť vedenia účtovníctva podľa národnej legislatívy /pre daňové potreby/ a vykazovania podľa IAS/IFRS
 • Možnosť vedenia účtovníctva podľa IFRS a následné použitie "prevodového mostíka" na úpravu výsledku hospodárenia  pre daňové účely
 • Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej ÚZ podľa IFRS, obsah
 • Úpravy pri dlhodobom hmotnom /§2/ a dlhodobom nehmotnom /§4/ majetku, úpravy pri prenájme /§3/ - príklady
 • Úpravy pri rezervách /§5/ a úpravy pri prechodnom znížení majetku  /§6/ - príklady
 • Úpravy pri zlúčení, splynutí, rozdelení, vklade a predaji podniku /§7/ - príklady
 • Úpravy pri ocenení investícií do pridružených podnikov a ocenení investícií do spoločných pdnikov metódou vlastného imania /§8/ - príklady
 • Úprava pri poistných zmluvách /§9/ - príklady
 • Úprava pri prvom uplatnení štandardov /§10/ - príklady
 • Všeobecné zásady /§11/
 • Údaje o úprave výsledku hospodárenia zisteného podľa IFRS v daňovom priznaní PO - praktické ukážky
 • Otázky, problémy, diskusia s možnosťou nastolenia vlastných pracovných problémov priebežne
 • Ostatné podľa zloženia skupiny

Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, riešenie praktických otázok a problémov, diskusia, samostatná práca

Lektor: Doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.