Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4138 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3722 - 24%)

Mäkké zručnosti (3806 - 25%)

Manažérske zručnosti (3601 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

AKCIOVÉ DERIVÁTY /1-denný seminár/

- otvára sa podľa záujmu, aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Cieľ:

oboznámiť účastníkov s problematikou akciových derivátov - s ich podstatou, použitím a jednotlivými typmi na praktických príkladoch a aplikáciach

Určený pre:

všetkých, ktorí sa s nimi vo svojej činnosti stretávajú, napr. pre pracovníkov back officu pri klientských operáciach/produktoch bánk, pre dealerov, pre obchodníkov s CP, pracovníkov fondov, pre manažment spoločnosti zhodnocujúcich svoje prostriedky prostredníctvom akcií, ale aj pre pracovníkov kontroly a vnútorného auditu.

POZOR: Seminár nebude obsahovať problematiku účtovania a zdaňovania akciových derivátov. V prípade záujmu je však možné nadviazať ďalším jednodňovým seminárom venovaným tejto problematike !!

Obsah:

-  definícia a podstata derivátov, typy derivátov, akciové deriváty    

-  forwardy, ich podstata, akciové forwardy - praktický príklad

-  futures, ich podstata, akciové futures - praktický príklad

-  opcie, ich podstata, akciové opcie - praktický príklad

-  swapy, ich podstata, akciové swapy - praktický príklad

-  základy kvantifikácie akciových derivátov

-  akciové deriváty uskutočnené vlastným menom a menom klienta

-  ostatné,  diskusia, riešenie konkrétnych otázok a problémov

Forma výučby:

účastníci dostanú podrobné podkladové materiály, aktívna forma, ťažisko objasnenia problémov na príkladoch a praktických ukážkach - práca v malej skupine, vzájomná výmena názorov, možnosť nastolenia vlastných problémov a ich riešenie

Lektor:

Ing. Boris Šturc,CSc. vysokoškolský učiteľ, významný odborník v oblasti derivátov, skúsený a obľúbený lektor